TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Quyết định công nhận năng lực, Đăng ký hoạt động

 

 • Ngày 22/04/2024; Bộ Công thương chỉ định FCC là tổ chức đánh giá sự phù hợp: Thực hiện việc chứng nhận sản phẩm dệt may phù hợp quy chuẩn quốc gia theo Phương thức 5 và Phương thức 7 NEW
 • Ngày 30/06/2023: Cục Trồng trọt (Bộ NN & PTNT) cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm trồng trọt 
 • Ngày 19/04/2023: Tổng cục Đo lường (Bộ KHCN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận thép không gỉ, Thép cột bê tông và Thép khác 
 • Bộ TNMT tiếp tục chỉ định FCC là tổ chức giám định Phế liệu nhập khẩu phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
 • Ngày 12/04/2022, Bộ NN&PTNT cấp GCN đăng ký hoạt động giám định Máy và Thiết bị nông nghiệp cho FCC 
 • Ngày 01/04/2022: Cục BVTV tiếp tục chỉ định Phòng thử nghiệm FCC thực hiện thử nghiệm phân bón 
 • Cục BVTV tiếp tục ủy quyền FCC thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu 
 • Ngày 11/02/2022: Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) tiếp tục công nhận phòng thử nghiệm FCC VILAS 528 
 • Ngày 27/01/2022: Tổng cục Đo lường cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận thép không gỉ 
 • Ngày 24/01/2022: Tổng cục Đo lường quyết định chỉ định FCC là Tổ chức Thử nghiệm thép không gỉ 
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành nông nghiệp trong lĩnh vực sản phẩm trồng trọt phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia (GCN số 104/GCN-TT-KHTH ngày 14/06/2021) 
 • Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN & PTNT, tiếp tục chỉ định FCC thực hiện Chứng nhận hợp quy phân bón phương thức 5 và 7; Chỉ định Phòng Thử nghiệm Phân bónỦy quyền tiếp cho FCC thực hiện Kiểm tra nhà nước về chất nước phân bón  
 • Bộ Tài nguyên Môi trường tiếp tục chỉ định FCC đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất theo Quyết định số 2719/QĐ-BTNMT ngày 03/12/2020 
 • Cục Bảo vệ thực vật quyết định số 1489/QĐ-BVTV-KH ngày 31/07/2020 về việc bổ sung lĩnh vựcthử nghiệm cho FCC 
 • Tháng 6/2020 Bộ KHCN, Tổng cục ĐLCL cấp GCN Đăng ký hoạt động chứng nhận cho Cốt thép bê tông và thép không gỉ theo Nghị định 107.
 • Tháng 6/2020: Bộ KHCN, Tổng cục ĐLCL tiếp tục Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm cho FCC 
 • Cục Bảo vệ thực vật quyết định số 706/QĐ-BVTV-KH ngày 21/04/2020 về việc bổ sung phạm vi tổ chức thử nghiệm phân bón cho FCC
 • Sở Y tế Tp. HCM công bố FCC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP của Chính Phủ. 
 • Ngày 30/03/2020: Cục Bảo vệ thực vật Ủy quyền tiếp cho FCC thực hiện Kiểm tra nhà nước về chất nước phân bón 
 • Bộ Khoa học Công nghệ tiếu tục chỉ định FCC thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền  công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
 • Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN & PTNT, tiếp tục chỉ định FCC thực hiện Chứng nhận hợp quy phân bón phương thức 5 và 7 -
 • Bộ Tài nguyên Môi trường tiếp tục chỉ định FCC đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
 • Ngày 07/06/2019, Bộ KHCN, Tổng cục ĐLCL tiếp tục cấp GCN Đăng ký hoạt động giám định Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu
 • Ngày 28/03/2019: Cục Bảo vệ thực vật Ủy quyền tiếp cho FCC thực hiện Kiểm tra nhà nước về chất nước phân bón
 • Bộ KHCN, Tổng cục ĐLCL cấp GCN Đăng ký hoạt động giám định phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo NĐ 107
 • Bộ KHCN, Tổng cục ĐLCL cấp GCN hoạt động chứng nhận VietGAP và Thép theo Nghị định 107
 • Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN & PTNT chỉ định FCC thực hiện Chứng nhận hợp quy phân bón phương thức 5 và 7
 • Bộ công thương cấp cho FCC Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành Công thương trong lĩnh vực Chứng nhận sản phẩm phù hợp QCVN theo Nghị định 107
 • Cục Bảo vệ thực vật Ủy quyền cho FCC thực hiện Kiểm tra nhà nước về chất nước phân bón
 • Cục Bảo vệ thực vật chỉ định Phòng thử nghiệm phân bón cho FCC
 • Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN & PTNT cấp Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận Phân bón cho FCC  theo Nghị định 107
 • Bộ Công Thương điều chỉnh chỉ định FCC là tổ chức giám định Sản phẩm dệt may
 • Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định FCC đủ điều kiện kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị nông nghiệp nhập khẩu
 • Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ định FCC đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
 • Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định FCC thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền  công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN
 • Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy đăng ký hoạt động thử nghiệm cho Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC  theo Nghị định 107
 • Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy đăng ký hoạt động gíam định thép cho Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC  theo Nghị định 107 và giấy chứng nhận mở rộng đăng ký hoạt động giám định
 • Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định FCC Hà Nội là tổ chức thực hiện việc giám định thép cốt bê tông phù hợp Quy chuẩn quốc gia QCVN07:2011
 • Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định FCC là tổ chức thực hiện việc giám định, chứng nhận chất lượng đối với lô sản phẩm, hàng hóa là thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu theo Thông tư 58/2015/TT-BKHCN
 • Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ định FCC đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
 • Bộ Công Thương điều chỉnh chỉ định FCC là tổ chức Chứng nhận phân bón vô cơ
 • Bộ Công Thương điều chỉnh chỉ định FCC là tổ chức Giám định phân bón vô cơ
 • Bộ Công Thương chỉ định FCC là tổ chức Thử nghiệm phân bón vô cơ 
 • Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục bảo vệ thực vật chứng nhận FCC đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng container bằng Methyl Bromide theo tiêu chuẩn AFAS  -  FCC Đà Nẵng  -  FCC Quy Nhơn
 • Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục bảo vệ thực vật chứng nhận FCC đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng
 • Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục Trồng trọt chỉ định FCC thực hiện hoạt động chứng nhận sản phẩm (chứng nhận VietGAP) đối với rau, quả, chè, lúa, cà phê 
 • Quyết định 50, Bô Nông nghiệp và PTNT chỉ định FCC thực hiện kiểm tra nhà nước về Phân bón, Thức ăn chăn nuôi và Thuốc Bảo vệ thực vật nhập khẩu

  Các bài viết khác

  CÔNG TY CỔ PHẦN
  GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

  45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

  Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

  Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

  Email: fcc@fcc.com.vn

  Trở về phiên bản cũ