TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Giám định hàng hải

 

 

   
   

KHÁCH HÀNG: Cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân; đại lý; hãng tầu…

ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH: Phương tiện vận tải trên sông, biển, hàng hoá trên tàu, sà lan, bồn, container…

DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH:

-     Giám định khả năng đi biển của tàu

-     Giám định sạch sẽ, sự phù hợp hầm hàng

-     Giám định kín chắc hầm hàng bằng thiết bị siêu âm

-     Đo lường: đo thể tích hàng hóa, hầm hàng

-     Giám sát trước và trong quá trình xếp, dỡ hàng hoá

-     Kiểm đếm số lượng

-    Giám định khối lượng hàng rời bằng phương pháp đo mớn nước, hàng lỏng bằng phương pháp đo thể tích

-     Giám định tổn thất hàng hóa, phương tiện vận tải

-     Giám định con tàu trước khi cho thuê/ khi giao trả

-     Giám định lai dắt

-     Giám định an toàn con tàu trước khi sửa chữa hay phá dỡ.

 

HƯỚNG DẪN YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH:

Khách hàng cần gửi:

-    Yêu cầu giám định nêu rõ yêu cầu giám định, thời gian và địa điểm giám định, người liên hệ. dự kiến ngày tầu đến, thời gian xếp, dỡ hàng

-    Thông tin về phương tiện vận tải; lô hàng (B/L, packing list, giấy chứng nhận phẩm chất..)

-    Mẫu giấy yêu cầu giám định : Xem và download tại đây

PHÍ GIÁM ĐỊNH: Thỏa thuận

LIÊN HỆ : Xem và download tai đây

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ