TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

FCC phát hành Hóa đơn điện tử

Văn bản của FCC gửi Cục Thuế về việc Phát hành Hóa đơn điện tử

1. Thông báo Phát hành Hóa đơn điện tử tại Tp.HCM - tháng 10/2018

2. Công văn đặc thù gửi Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh

3. Kiểm tra thông tin trên Cổng thông tin điện tử: Http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn

 

Công văn của các cơ quan Thuế về việc FCC phát hành Hóa đơn điện tử:

1. Công văn của Cục Thuế Tp. HCM áp dụng cho Văn phòng công ty

2. Công văn của Cục Thuế Tp. Hà Nội áp dụng cho Chi nhánh FCC Hà Nội

3. Công văn của Cục Thuế Tp. Hải Phòng áp dụng cho Chi nhánh FCC Hải Phòng

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ