TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Giám định khoáng sản

KHÁCH HÀNG:  Doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu khoáng sản.

 

ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH:  Khoáng sản xuất khẩu theo quy định tại Thông tư 12/2016/BCT.

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ:  

  • Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 về việc quy định  xuất khẩu khoáng sản
  • Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 5/7/2016 về việc quy định  xuất khẩu khoáng sản
  • Quyết định số 96.2017/QĐ-VPCNCL ngày 10/3/2017, công nhận phòng thử nghiệm FCC có số hiệu VILAS 528 phù hợp theo ISO/IEC TCVN 17025. .

 DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH/THỬ NGHIỆM:

  • Phân tích thành phần hóa học, độ ẩm.
  • Xác định kích thước hạt bằng phương pháp tán xạ laze.
  • Xác định độ trắng

 

HƯỚNG DẪN YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH:

Khách hàng cần gửi:

  • Yêu cầu giám định/ phân tích,  nêu rõ chỉ tiêu yêu cầu phân tích, người liên hệ.
  • Thông tin về lô hàng ( tờ khai Hải Quan, Invoice,...)
  • Mẫu giấy yêu cầu dịch vụ: (Download tại đây)

 

PHÍ GIÁM ĐỊNH: Thỏa thuận

 

LIÊN HỆ : Xem và download tại đây

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ