TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Thông báo chia cổ tức năm 2022

Thông báo chia cổ tức năm 2022 từ ngày 17/11/2023: 1.950 VND/Cổ phần (Xem chi tiết tại file đính kèm)

Tài liệu đính kèm

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ